Tin nổi bật

Kiểm soát mọt hại kho cho các công ty thức ăn chăn nuôi
( Tuesday,  21/04/2015 - 16:04 GMT +7)
Mọt hại nông sản
( Thursday,  12/04/2012 - 08:04 GMT +7)
Thiệt hại do côn trùng gây ra trong quá trình bảo quản
( Friday,  30/03/2012 - 15:03 GMT +7)
Theo kết quả điều tra của FAO, hàng năm trên thế giới, mức tổn thất của lương thực trong kho bảo quản từ 6 - 10 %, ở Mỹ là 5 % so với tổng số lương thực sản xuất. Ở các nước Châu Á, Châu Mỹ La tinh và Châu Phi, mức thiệt hại này là 10 %, riêng ở các nước có trình độ bảo quản nông sản còn thấp và vùng khí hậu nhiệt đới thì mức tổn thất lương thực lên đến 20 %. Sự tổn thất lương thực trong kho, phần lớn là do sâu mọt gây ra.
GIỚI THIỆU VỀ KHỬ TRÙNG BẢO QUẢN
( Wednesday,  29/02/2012 - 09:02 GMT +7)

Các tin khác