Tin nổi bật

SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
( Wednesday,  29/02/2012 - 10:02 GMT +7)
Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điều kiện thuận lợi cho các loài côn trùng, sâu bệnh phát sinh và phát triển, vì vậy, trong sản xuất nông lâm nghiệp, phòng trừ sâu bệnh là một công tác vô cùng quan trọng - một vấn đề mang tính quyết định. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ muốn nói tới việc bảo vệ cây trồng trong khu vực phi nông nghiệp (cây cảnh, kiến tạo khuôn viên,...).

Các tin khác