Tin nổi bật

Kiểm soát mọt hại kho cho các công ty thức ăn chăn nuôi
( Tuesday,  21/04/2015 - 16:04 GMT +7)
Thông Báo Khử Trùng Hàng Đi Úc
( Monday,  29/10/2012 - 14:10 GMT +7)
Mọt hại nông sản
( Thursday,  12/04/2012 - 08:04 GMT +7)
Mọt gạo
( Thursday,  05/04/2012 - 08:04 GMT +7)
Đối với lương thực bảo quản trong kho ở nước ta, mọt gạo được xếp vào loại sâu hại nguy hiểm số một. Bởi vì mọt gạo ăn hại tất cả các loại lương thực, mọt gạo sinh sản rất nhanh, có khả năng thích nghi rộng với các điều kiện ngoại cảnh khác nhau, thời gian sống dài hơn các loại mọt khác.
Mọt râu dài
( Thursday,  05/04/2012 - 07:04 GMT +7)
Mọt này có ở khắp nơi trên thế giới, các vùng ở nước ta đều có mọt này. Nó ăn hại lương thực, nhất là lương thực bảo quản lâu ngày, đã bị ẩm ướt vỡ nát, mọt còn ăn hại dược liệu và nhiều loại sản phẩm khác.
Thiệt hại do côn trùng gây ra trong quá trình bảo quản
( Friday,  30/03/2012 - 15:03 GMT +7)
Theo kết quả điều tra của FAO, hàng năm trên thế giới, mức tổn thất của lương thực trong kho bảo quản từ 6 - 10 %, ở Mỹ là 5 % so với tổng số lương thực sản xuất. Ở các nước Châu Á, Châu Mỹ La tinh và Châu Phi, mức thiệt hại này là 10 %, riêng ở các nước có trình độ bảo quản nông sản còn thấp và vùng khí hậu nhiệt đới thì mức tổn thất lương thực lên đến 20 %. Sự tổn thất lương thực trong kho, phần lớn là do sâu mọt gây ra.
Trang thiết bị khử trùng
( Thursday,  29/03/2012 - 10:03 GMT +7)
Quy trình khử trùng hàng hóa trong Container
( Thursday,  29/03/2012 - 10:03 GMT +7)
PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT SÂU MỌT ĐỒNG BỘ.
( Thursday,  29/03/2012 - 10:03 GMT +7)
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHỬ TRÙNG
( Thursday,  29/03/2012 - 10:03 GMT +7)

1
Các tin khác