Tin nổi bật

Agenda 25EC(Termidor 25EC - Bayer)
( Monday,  25/04/2016 - 14:04 GMT +7)
Hóa chất diệt và phòng chống Mối Agenda 25EC ( Tên cũ Termidor 25EC ) – Sản phẩm của Bayer
Sumithrin 10SEC
( Friday,  30/10/2015 - 16:10 GMT +7)
chế phẩm diệt trừ hữu hiệu muỗi, ruồi, bọ chét trong gia dụng và trong y tế
Ngăn ngừa mối xâm nhập
( Thursday,  04/06/2015 - 10:06 GMT +7)
mối cần ba yếu tố để tăng trưởng: thức ăn, ẩm độ và nơi trú ẳn. Vấn đề là không tạo các điều kiện thuận lợi nầy cho chúng!
Kiểm soát mọt hại kho cho các công ty thức ăn chăn nuôi
( Tuesday,  21/04/2015 - 16:04 GMT +7)
Phun thuốc muỗi cho hộ gia đình
( Tuesday,  21/04/2015 - 16:04 GMT +7)
Diệt muỗi cho trường học, công sở
( Tuesday,  21/04/2015 - 11:04 GMT +7)
Diệt côn trùng tại khu công nghiệp
( Tuesday,  21/04/2015 - 11:04 GMT +7)
Diệt côn trùng khách sạn, siêu thị
( Monday,  20/04/2015 - 11:04 GMT +7)
Diệt chuột tại khách sạn, siêu thị
( Monday,  20/04/2015 - 11:04 GMT +7)
Diệt chuột tại khu công nghiệp
( Monday,  20/04/2015 - 11:04 GMT +7)

Các tin khác