Tin nổi bật

Một số nguyên nhân làm khử trùng thất bại
 

Đối với QP:

+ Bạt thủng lỗ, không được vá lại.

+ Sàn gồ ghề, không bằng phẳng à chân bạt chèn không chặt à khí rò rỉ ra ngoài.

+ Khối hàng được xếp quanh cột, trụ à bạt quấn không kín à khí thoát ra.

+ Hàng xếp đầy chặt, không đủ khoảng không giữa các cây hàng, giữa tường với hàng à khí không luân chuyển à Fall

+ Nồng độ thuốc khử trùng không đúng.

+ Nhiệt độ môi trường <15oC.

+ Con chặn bạt quá nhẹ à chân bạt không được chèn chặt à khí bị rò rỉ.

+ Con chặn cát xếp cách quãng, không liên tục à chân bạt hở à khí thoát ra.

+ Thời gian ủ chưa đủ. Thông thường từ 7-10 ngày.

+ Khử trùng trong điều kiện trời lộng gió.

+ Hàng hóa bị lây nhiễm trở lại từ môi trường sau khi khử trùng kết thúc.

Đối với MB:

+ Bạt thủng lỗ, không được vá lại.

+ Sàn gồ ghề, không bằng phẳng à chân bạt chèn không chặt à khí rò rỉ ra ngoài.

+ Khối hàng được xếp quanh cột, trụ à bạt quấn không kín à khí thoát ra.

+ Hàng xếp đầy chặt, không đủ khoảng không giữa các cây hàng, giữa tường với hàng à khí không luân chuyển à Fall

+ Nồng độ thuốc khử trùng không đúng.

+ Nhiệt độ môi trường <10oC.

+ Con chặn bạt quá nhẹ à chân bạt không được chèn chặt à khí bị rò rỉ.

+ Con chặn cát xếp cách quãng, không liên tục à chân bạt hở à khí thoát ra.

+ Thời gian ủ chưa đủ. Thông thường từ 7-10 ngày.

+ Khử trùng trong điều kiện trời lộng gió.

+ Hàng hóa bị lây nhiễm trở lại từ môi trường sau khi khử trùng kết thúc.

+ Không sử dụng quạt đảo khí làm khí tập trung không đều, chỗ cao chỗ thấp.

+ Máy kiểm tra khí dò bị hỏng hoặc không sử dụng máy dò khí hở à khí hở nhiều à khí bay ra.Tư vấn và khảo sát miễn phí mời liên hệ hotline: 0904 813 959

Các tin khác